Češtinářské klání

V polovině měsíce prosince se v prostorách přednáškového sálu školy sešli účastníci Školního kola Olympiády v českém jazyce, aby i letos změřili své síly.

 Z celkového počtu 11 soutěžících (8 dívek a 3 chlapci) vyšly s nejvyšším bodovým ohodnocením Lucie Borková (třída 3.B) a Ema Zámečníková (třída 1.B), které budou reprezentovat naši školu i v okresním kole. Těsně za nimi se umístila Marie Hlavačková ze třídy 2.A. Velkou pochvalu si však zaslouží i ostatní zúčastnění – nebáli se jít „porvat se“ s češtinou a v gramatické a hlavně slohové části – řečeno sportovní mluvou – předvedli mnozí slušné výkony. 

Blahopřejme!