Celostátní kolo olympiády v Klinické propedeutice

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola Šumperk byla dne 27. 4. 2023 místem konání celostátního kola olympiády v Klinické propedeutice s mezinárodní účastí, kam postoupily i naše žákyně SŠPHZ Uherské Hradiště Tereza Andrýsková a Kateřina Gottwaldová.

Soutěžilo celkem osm týmů ze zdravotnických škol z České republiky, např. Břeclavi, Vsetína, Plzně, Šumperka a naší školy, vzácným hostem byl tým ze zdravotnické školy v Bratislavě.

Výherní témata, která zaujala odbornou porotu, byla Gastroskopie a dále pak vítězná Obecná farmakologie s využitím speciálního lékového vozíku, který budou využívat zdravotníci v nové a moderní bratislavské nemocnici Bory. Prezentace a názorná demonstrace zvolených témat žákyněmi byly velmi poutavé.

Kateřinu a Terezu ocenila porota krásným druhým místem za jejich Vyšetřovací metody v prevenci rakoviny prsu, kde skloubily všechny hodnocené oblasti. Děvčata ze soutěže odjela plna nových zkušeností, které mohou uplatnit v dalším studiu.