Byli jsme u toho

32. česko–japonské chirurgické sympozium s mezinárodní účastí

Dne 5. 10. 2023 proběhlo v Redutě v Uherském Hradišti Česko-japonské chirurgické sympozium zaštítěné International College of Surgeons a naše škola měla příležitost se aktivně podílet na jeho organizaci.

Pod odborným dohledem učitelů se žáci podíleli na přípravě občerstvení a obsluze. Především ale byly součástí sympozia jako hostesky, což vyžadovalo dobrou jazykovou vybavenost, rychlou reakci a přehled.

Také třída 4.B měla příležitost zúčastnit se části sympozia. To jim poskytlo pohled do oblasti chirurgie a mohlo jim být inspirací pro budoucí kariéru v zdravotnictví.

Celá událost byla nejen zajímavá, ale také přínosná z profesního hlediska.