AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ŽÁKY K PROVOZU ŠKOLY OD 26. 4. 2021

MŠMT v návaznosti na jednání vlády ČR ze dne 19. 4. 2021 umožňuje žákům všech ročníků středních škol praktické vyučování a praktickou přípravu. I nadále platí možnost skupinových konzultací všech žáků dle pokynů vyučujících.

Testování žáků

Po příchodu do školy jsou žáci povinni podstoupit vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Testy si provedou žáci sami v tělocvičně školy pod dohledem pověřených pedagogických pracovníků - informace ve vestibulu školy v budově H. Každý testovaný žák obdrží potvrzení o výsledku testu, které předloží vyučujícímu. 

Prezenční výuka od 26. 4. 2021 bude probíhat v níže vyjmenovaných předmětech, které budou v rozvrhu školy zvýrazněny červeně.

Odborný výcvik žáků učebních oborů bude probíhat dle pokynů učitelů odborného výcviku.

Strojírenství 

1.C, 1.D          UPX, TEK

2.C, 2.D          UPX, PPK, KOC

3.C, 3.D          UPX, PPK, KOM, TEC

4.C, 4.D          CAM, KOM


Elektrotechnika

1.D, 1.E          UPX                

2.E                  UPX

3.E                  UPX, ZRT, ELMc

4.D, 4.E          ZRT, ELMc     


Hotelnictví

1.H, 1.T          TOS, TPP

2.H, 2.T          TOS, TPP

3.H, 3.T          UPX

4.H, 4.T          UPX


Praktická sestra, Zdravotnický asistent

1.A, 1.B          OSE

2.A, 2.B           OSE, PPO

3.A, 3.B           OSE, OSN

4.A, 4.B           OSE