Absolventky a absolventi převzali svá maturitní vysvědčení

Absolventi 4.C s Ing. Mgr. Zuzanou Fišerovou, Ph.D., radní Zlínského kraje pro oblast školství a kultury
Absolventi 4.C s Ing. Mgr. Zuzanou Fišerovou, Ph.D., radní Zlínského kraje pro oblast školství a kultury

Tradiční slavnostní vyřazení absolventů maturitních oborů strojírenství, elektrotechnika, hotelnictví a cestovní ruch a zdravotnický asistent proběhlo ve slavnostní atmosféře. Maturanti převzali z rukou ředitelky školy a svých třídních učitelů nejen vysvědčení, ale i pochvaly za aktivitu či účast na soutěžích. Vzácnou návštěvou poctila školu i zástupkyně Zlínského kraje paní Ing. Mgr. Zuzana Fišerová, PhD., krajská radní pro školství a kulturu, zastupitelka města Zlín. Ocenila zejména pomoc žáků zdravotnických oborů naší školy Nemocnici Uherské Hradiště, poděkovala žákům i jejich vyučujícím za usilovnou práci a vyzdvihla jejich ochotu nezištně pomoci celé společnosti v obtížné době kovidové pandemie.