Aktuality

Sdělení ředitele školy 

22.3.2024 | Informační sdělení |  1x

Na základě § 24 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitel školy volný den. Více...

Více


Rodičovské schůzky

16.11.2023 | Informační sdělení |  1x

Ve středu dne 22. 11. 2023 se na naší škole uskuteční rodičovské schůzky.

Více


Sdělení pro cizí strávníky

13.7.2023 | Informační sdělení

Sdělujeme všem cizím strávníkům, že ani v měsíci září 2023 se nebudou moci stravovat v naší školní jídelně.

Více